♣ Funkčné body spoločnosti ♣

 

Usporiadanie medzinárodných stretnutí zberatežov – 1 krát mesačne.

 

♣Usporiadanie aukcií starožitností a zberatežských predmetov  - 2 krát ročne.

♣Príjem zberatežského a historického materiálu do aukcie.

♣Podporovanie zberatežstva a hobby na Slovensku.

♣Spolupráca s viacerými múzeami na Slovensku.

♣Zachovanie historických pozostalosti, ktoré spájajú súčastno s minulos Slovenskej republiky.

♣Bezplatné oceňovanie starožitných predmetov:

nábytku, obrazov, grafík, skla, porcelánu, keramiky, plastík, medailí, mincí, bankoviek,  vyznamenaní, odznakov, militárií, hasičských predmetov, pohžadníc, fotografií, šekov, poukážok, máp, kníh, a rozličného zberatežského materiálu, atď.

 

Odkupovanie starších pohžadníc, fotografií, kníh, máp, mincí, bankoviek, prípadne iné rôzne predmety zberatežského charakteru.